Zbór w Sosnowcu

Poselstwo Adwentowe przyniósł do Sosnowca w 1926 roku, brat Enoch Krygier. Pierwszymi członkami zboru byli: siostra Małgorzata Matuszewska i braterstwo Cynckowie, w mieszkaniu których odbywały się nabożeństwa. Zbór powiększał się o nowych wyznawców.

Do powstania i założenia fundamentów sosnowieckiego zboru w dużej mierze przyczynili się bracia: Krygier, Felte, Stekla. Od 1932 roku nabożeństwa odbywały się w wynajętym lokalu w Modrzejowie przy ulicy Gdańskiej. W tym czasie Zbór liczył już trzydziestu pięciu członków, a w chwili wybuchu II wojny światowej — pięćdziesięciu pięciu członków. Po zakończeniu wojny do pracy scalania Zboru przystępują bracia: Edward Bujak i Jan Skrzypaczek, który zostaje kaznodzieją okręgowym. W 1959 zakupiono budynek przy ulicy 1-go Maja 37, po przeprowadzeniu remontu urządzono w nim Kaplicę na osiemdziesiąt miejsc. Uroczyste poświęcenie nastąpiło 10 października 1959 roku.

Z czasem Zbór rozrastał się, przybywało nowych wyznawców, a imię Boże było rozsławiane przez głoszenie Ewangelii. W lipcu 1978 roku Kaplica naszego Kościoła została przeniesiona na ulicę 1-go Maja 22, gdzie znajduje się obecnie.

Dzięki Bożej pomocy odbywały się ciekawe wykłady ewangelizacyjne, jak na przykład: „W poszukiwaniu zagubionej drogi”, „Co mówił Jezus”, „Nowe Życie”, „Chrześcijanin a współczesność”, „Proroctwa Apokalipsy”. Cieszyły się one zawsze zainteresowaniem.

Co jakiś czas prowadzone są kursy odwykowe „Rzucam palenie”, na których w praktyczny sposób można uwolnić się z nałogu. Prowadzona jest także „Szkoła Zdrowego Gotowania”. Na tych spotkaniach odpowiadamy na pytania: jak żyć zdrowo we współczesnym świecie, z jakiej diety korzystać i czy możliwe jest prowadzenie zdrowego stylu życia. Można również degustować rozmaite potrawy.